Rekvalifikačné kurzy

Termín podľa požiadaviek

Rekvalifikačné kurzy

murár, tesár, stolár, kuchár, čašník, cukrár

Predbežné termíny začatia a ukončenia:

STOLÁR (450 hodín): 02.04.2024 – 04.06.2024

KUCHÁR (500 hodín): 08.04.2024 - 09.07.2024

MURÁR (500 hodín): 22.04.2024 – 22.07.2024

TESÁR (500 hodín): 13.05.2024 – 09.08.2024

CUKRÁR (280 hodín): po dohode

Prievidza

od 29.02.2024

o 8,00 hod.

REVÍZNY TECHNIK VTZ zdvíhacích

základná odborná príprava, aktualizačná odborná príprava

 

01.03.2024

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

01.03.2024

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23 a RT EZ aktualizačná odborná príprava

základná odborná príprava,  opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

05.03.2024

o 8,00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

08.03.2024

o 8,00 hod.

Kuriči a tlakové nádoby stabilné a obsluha plynových zariadení

základná odborná príprava, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

20.03.2024

o 8,00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení a viazač bremien

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

22.03.2024

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23 a RT EZ aktualizačná odborná príprava

základná odborná príprava,  opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

02.04.2024

o 08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly v ťažbe, pri inej činnosti a krovinorezy

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

03.04.2024

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

03.04.2024

o 11,30 hod.

Lešenári a práce vo výškach

základný kurz, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

05.04.2024

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23 a RT EZ aktualizačná odborná príprava

základná odborná príprava, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

08.04.2024

o 8,00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

10.04.2024

o 8,00 hod.

Kuriči a tlakové nádoby stabilné a obsluha plynových zariadení

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

15.04.2024

o 8,00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení a viazač bremien

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

02.05.2024

o 8,00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

07.05.2024

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

07.05.2024

o 11,30 hod.

Lešenári a práce vo výškach

základný kurz, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

13.05.2024

o 8,00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti a obsluha krovinorezov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

14.05.2024

o 8,00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení a viazač bremien

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

15.05.2024

o 8,00 hod.

Kuriči, obsluha tlakových nádob stabilných a obsluha plynových zariadení

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

17.05.2024

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23 a RT EZ aktualizačná odborná príprava

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

od 07.06.2024 (začiatok)

o 8,00 hod.

REVÍZNY TECHNIK VTZ elektrických (§24)

základná odborná príprava, aktualizačná odborná príprava

miesto konania: pobočka Prievidza

Žiar nad Hronom

04.03.2024

08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

07.03.2024

08:00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

08.03.2024

08:00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

12.03.2024

08:00 hod.

BOZP/Práce vo výškach

vstupné oboznamovanie, opakované oboznamovanie

18.03.2024

08:00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

18.03.2024

08:00 hod.

Viazači bremien

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

25.03.2024

08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

03.04.2023

08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

09.04.2024

08:00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

09.04.2024

08:00 hod.

Viazači bremien

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

11.04.2024

08:00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

12.04.2024

08:00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

15.04.2024

08:00 hod.

BOZP/Práce vo výškach

vstupné oboznamovanie, opakované oboznamovanie

15.04.2024

08:00 hod.

Lešenári

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

16.04.2024

08:00 hod.

Obsluha VTZ tlakových

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

17.04.2024

08:00 hod.

Obsluha VTZ plynových

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

24.04.2024

08:00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

25.04.2024

08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

26.04.2024

08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

10.05.2024

08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

13.05.2024

08:00 hod.

BOZP/Práce vo výškach

vstupné oboznamovanie, opakované oboznamovanie 

13.05.2024

08:00 hod.

Lešenári

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

16.05.2024

08:00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

17.05.2024

08:00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

21.05.2024

08:00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

21.05.2024

08:00 hod.

Viazači bremien

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

22.05.2024

08:00 hod.

Obsluha VTZ plynových

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

24.05.2024

08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

28.05.2024

08:00 hod.

Obsluha VTZ tlakových

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

03.06.2024

08:00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

05.06.2024

08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

10.06.2024

08:00 hod.

BOZP/Práce vo výškach

vstupné oboznamovanie, opakované oboznamovanie

10.06.2024

08:00 hod.

Lešenári

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

13.06.2024

08:00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

 

17.06.2024

08:00 hod.

Obsluha motorových vozíkov

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

18.06.2024

08:00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

18.06.2024

08:00 hod.

Viazači bremien

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

19.06.2024

08:00 hod.

Obsluha VTZ plynových

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

20.06.2024

08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základná odborná príprava, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

25.06.2024

08:00 hod.

Obsluha VTZ tlakových

základná odborná príprava, zaškolenie, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava

Bratislava

Termín podľa požiadaviek

Rekvalifikačné kurzy

murár, tesár, stolár, kuchár, čašník, cukrár