Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly a krovinorezov

Odborná príprava je spojená s výukou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri manipulácii s drevnou hmotou a pri ťažbe v lesných porastoch. Kurz je určený pre pracovníkov starších ako 18 rokov s dobrým zdravotným a duševným stavom potvrdeným lekárom. Po úspešnom ukončení kurzu poslucháč získa preukaz pilčíka.

Obsluha RMRP v manipulácii a ťažbe dreva - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
64 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0534/08 - 10.2

Obsluha RMRP v manipulácii - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
24 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0535/08 - 10.3

Obsluha krovinorezov - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 - 8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0329/08 – 01.1

Obsluha RMRP, krovinorezov - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0534/08 - 10.2
VVZ - 0535/08 - 10.3

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. vykonáva najmenej raz za dva roky.

Obsluha RMRP, krovinorezov - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
6 - 8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0534/08 - 10.2
VVZ - 0535/08 - 10.3

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.