Viazači bremien

Odborná príprava je určená pre osoby na viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien. Podmienkou je odpovedajúci zdravotný stav potvrdený lekárom na prihláške. Poslucháč po úspešnom ukončení kurzu získa preukaz viazača bremien.

Viazači bremien - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
20 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0330/08 - 03.4

Viazači bremien - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0330/08 - 03.4

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva najmenej raz za dva roky, ak revízny technik zdvíhacích zariadení nestanoví kratší čas.

Viazači bremien - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0330/08 - 03.4

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.