Vodiči z povolania, vodiči referentských vozidiel

Školenie je určené pre vodičov nákladnej prepravy, medzinárodnej prepravy a vodičov referentských vozidiel v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
3 - 8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0329/08 – 01.1

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.