Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR v rozsahu 100 hodín (64 hodín prezenčne / 36 hodín dištančne).

Získate informácie o:

  • teoretických základoch vzdelávania dospelých
  • informácie o tom ako zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb
  • príprave metód, techník a foriem vzdelávania dospelých
  • pravidlách komunikácie vo vzdelávaní dospelých

Naučíte sa:

  • praktické lektorské zručnosti
  • konkrétne metódy vzdelávania dospelých
  • zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

Cena vzdelávacieho programu: od 225 eur s DPH