Revízny technik VTZ zdvíhacích

Odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle § 16 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

PRE VŠETKY SKUPINY PLATÍ: Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 5 rokov praxe, alebo vysokoškolské vzdelanie a 2 roky praxe.

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Aa (žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom nad 1 000 kg a s ľudským pohonom nad 5 000 kg)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
46 podľa rozsahu VVZ - 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Ab (pohyblivá pracovná plošina s výškou zdvihu nad 1,5 m)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
42 podľa rozsahu VVZ - 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Ad1, Ad2 (stavebný výťah)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
26 podľa rozsahu VVZ – 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Ba1 (žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom do 1 000 kg a s ľudským pohonom od 1 000 kg do 5 000 kg)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
26 podľa rozsahu VVZ – 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Bb (zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motor. pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedkov na viazanie)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
22 podľa rozsahu VVZ – 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Ba2 (vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
22 podľa rozsahu VVZ – 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Be (nákladný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
22 podľa rozsahu VVZ – 0295/09 - 03.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ ZDVÍHACÍCH PRE SKUPINY: Bc2 (zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
18 podľa rozsahu VVZ – 0295/09 - 03.1

Ceny sú uvádzané bez overenia vedomostí OPO.

V prípade záujmu zabezpečíme skúšky OPO a vydanie osvedčenia Inšpektorátom práce.

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA RT (8 hod.) = podľa počtu osôb (vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)