Revízny technik VTZ tlakových

Odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle § 16 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

PRE VŠETKY SKUPINY PLATÍ: Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 5 rokov praxe, alebo vysokoškolské vzdelanie a 2 roky praxe.

REVÍZNY TECHNIK VTZ TLAKOVÝCH PRE SKUPINY: Aa3, Aa4, Ba (kotly triedy III., IV., V.)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
30 podľa rozsahu VVZ – 0224/09 - 02.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ TLAKOVÝCH PRE SKUPINY: Ab1, Ab2, Bb1, Bb2 (tlakové nádoby stabilné)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
26 podľa rozsahu VVZ - 0224/09 - 02.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ TLAKOVÝCH PRE SKUPINY: Be1, Be2 (potrubné vedenia)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
28 podľa rozsahu VVZ - 0224/09 - 02.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ TLAKOVÝCH PRE SKUPINY: Bf1, Bf2, Bf3 (bezpečnostné príslušenstvo)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
26 podľa rozsahu VVZ – 0224/09 - 02.1

Ceny sú uvádzané bez overenia vedomostí OPO.

V prípade záujmu zabezpečíme skúšky OPO a vydanie osvedčenia Inšpektorátom práce.

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA RT (8 hod.) = podľa počtu osôb (vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)