Prievidza

07.04.2021

o 8,00 hod.

Obsluha ručnej motorovej píly

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

08.04.2021

o 8,00 hod.

Vodič motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

12.04.2021

o 8,00 hod.

Viazač bremien

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

13.04.2021

o 8,00 hod.

Preventivár požiarnej ochrany

základný kurz, aktualizačná odborná príprava

15.04.2021

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

26.04.2021

o 8,00 hod.

revízny technik plynových zariadení

aktualizačná odborná príprava

03.05.2021

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

04.05.2021

o 8,00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly a krovinorezov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

05.05.2021

o 8,00 hod.

Kuriči a tlakové nádoby stabilné

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

06.05.2021

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

10.05.2021

o 8,00 hod.

Vodič motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

11.05.2021

o 8,00 hod.

Viazač bremien

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

11.05.2021

o 8,00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

13.05.2021

o 8,00 hod.

Lešenár a práce vo výškach

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

17.05.2021

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

18.05.2021

o 8,00 hod.

Kuriči a tlakové nádoby stabilné

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

01.06.2021

o 8,00 hod.

Vodič motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

02.06.2021

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

03.06.2021

o 8,00 hod.

Obsluha ručnej motorovej píly

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

07.06.2021

o 8,00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

08.06.2021

o 8,00 hod.

Revízny technik elektrických zariadení

základný kurz, aktualizačná odborná príprava

09.06.2021

o 8,00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

10.06.2021

o 8,00 hod.

Viazač bremien

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

14.06.2021

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

15.06.2021

o 8,00 hod.

Kuriči a tlakové nádoby stabilné

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

17.06.2021

o 8,00 hod.

Viazači bremien

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

21.06.2021

o 8,00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

Žiar nad Hronom

 

REKVALIFIKAČNÉ KURZY

MURÁR, TESÁR, STOLÁR, KUCHÁR, ČAŠNÍK, CUKRÁR

- termín podľa požiadaviek

 

04.05.2021

08:00

Obsluha zdvíhacích zariadení a viazači bremien

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

05.05.2021

08:00

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly a krovinorezov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

06.05.2021

08:00

Vodič motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

10.05.2021

08:00

BOZP - VzP, Vodiči referentských vozidiel

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

11.05.2021

08:00

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

18.05.2021

08:00

Kuriči a tlakové nádoby stabilné

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

19.05.2021

08:00

Vodič motorových vozíkov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

24.05.2021

08:00

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly a krovinorezov

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

25.05.2021

08:00

BOZP, lešenári a práce vo výškach

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

27.05.2021

08:00

Obsluha zdvíhacích zariadení a viazači bremien

základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

28.05.2021

o 08:00 hod.

Elektrotechnik §§ 21,22,23

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

Bratislava

Termín podľa požiadaviek

Školenia v oblasti BOZP a obsluhy technických zariadení

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

Termín podľa požiadaviek

Rekvalifikačné kurzy

murár, tesár, stolár, kuchár, čašník