Akadémia Consulting, s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Za ten čas sme zrealizovali množstvo úspešných programov vzdelávania pre firemných aj súkromných zákazníkov a pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci aktívnej politiky trhu práce. Postupne sa ponuka našich kurzov a školení rozširovala, aby sme sa čo najviac priblížili potrebám zákazníkov. Všetky školenia a kurzy sú akreditované príslušnými inštitúciami ako je Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR... Naša ponuka je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie zamestnancov, ale aj uchádzačov o zamestnanie a prípadne ich rekvalifikáciu. Školenia a kurzy prebiehajú v našich učebniach, ktoré sú vybavené audiovizuálnou technikou. V prípade potreby firemných zákazníkov zabezpečíme požadované školenia a kurzy podľa požiadaviek týchto zákazníkov. Veríme, že si z našej ponuky kurzov a školení vyberiete a tešíme sa na spolupráci s Vami.

kolektív
Akadémie Consulting, s. r. o.